Wilks Design er tre søstre som lever i reindriften i Skjækerfjellene midt i Norge. Ved siden av livet med reinen har vårt liv alltid vært preget av det samiske håndverket. Inspirasjonen for vår design kommer fra øyeblikk i våre liv – det kan være den første reinkalven som blir født om våren, eller stemningen rundt bålet en sommernatt. Urkraften føres videre fra tradisjon til spennende ny design av klær og smykker produsert av hva naturen gir. Med vårt slagord rein luksus vil vi møte våre kunders behov for identitet, eksklusivitet og kvalitet